Over mij

Mijn naam is Anita Verriet-Kunst. Ik ben geboren in 1967 in Millingen aan de Rijn. Samen met mijn man Arthur en onze dochters Anna en Eva wonen wij in Millingen aan de Rijn, prachtig gelegen in het hart van Natuurgebied de Gelderse Poort, bij de splitsing van de Rijn en de Waal. Wij zijn een actief gezin met gevarieerde / uiteenlopende interesses en een druk sociaal leven.

Kindercoaching

Intake met ouders gratis

Eerste coachingsessie met kind en ouder

Gemiddeld zijn 4 á 6 vervolgsessies voldoende, uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke vaardigheden die het kind zich eigen moet maken.

Het traject wordt afgesloten met een evaluatie.

De kosten zijn € 50,00 per uur exl. btw.

 

"Ik leer leren" Training

Intake gratis

5 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Groepsbijeenkomst kost € 150,00 exl. werkboek en btw.

Voor Individuele begeleiding geldt een tarief van € 52,50 euro per 1,5 uur exl. werkboek en btw

Het Leer/werkboek kost € 32,50 incl. btw.

Op scholen wordt de training in groepjes gegeven, en is er een speciaal tarief, hiervoor kan de school contact opnemen.

 

Bijles

Intake gratis

Als leercoach vertaal ik de lesstof naar jou manier van denken en biedt direct resultaat.

Individuele les incl. materialen en evaluatie gesprek. € 25,00 per uur  excl. btw.

Begeleiding periode is in overleg.

 

'Ik ben Oké!’ training ( 7 t/m 12 jaar)

Deze kan het hele jaar op individuele basis gevolgd worden.

Intakegesprek & evaluatie gratis

Individuele sessie € 40,00 per bijeenkomst exl. werkboek en btw. ( 7 bijeenkomsten )

Groepsbijeenkomst € € 245,00 exl. werkboek en btw.

Werkboek € 27,50 incl. btw.

7 bijeenkomsten van 1 uur, minimaal 2 kinderen en maximaal 4.

 

Power Puber training (12 t/m 16 jaar)

Deze kan het hele jaar op individuele basis gevolgd worden.

Intakegesprek  & evaluatie gratis

Individuele begeleiding € 40,00 per bijeenkomst exl. werkboek en btw. (7 bijeenkomsten)

Groepsbijeenkomst € 245,00 exl. werkboek en btw

Werkboek € 27,50 incl. btw

7 bijeenkomsten van 1 uur, minimaal 2 tieners en maximaal 4

 

Wijze Ouder cursus

Intakegesprek & evaluatie gratis

Groepsbijeenkomst  (4 bijeenkomsten) € 160,00 per persoon

Ouderpaar (4 bijeenkomsten) € 200,00

Werkboek € 17,50

Alle genoemde tarieven zijn exl. werkboek en btw.

Het werkboek is een waardevol naslagwerk om thuis nog eens rustig door te lezen en een praktische

aanvulling in de thuissituatie.

De cursus is ook geschikt voor pedagogische medewerkers, leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs

en medewerkers van kinderdagverblijven en BSO's

Aanmelden

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail. Meestal lukt het om binnen 3 weken een afspraak te maken.

Verwijzing door uw huisarts, bureau jeugdzorg of school kan, maar is niet noodzakelijk.

Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag te sturen. Hierdoor kan tijden de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.

We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind.

Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.

Voor uw kind is dat prettig en veilig.

Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.

De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 5 afspraken al veel veranderd in uw situatie.

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u uw kind.

Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. Coaching sessies worden soms vergoed vanuit de zorgverzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.

Vertrouwelijk

De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg.) Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dat betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuze en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden in uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen partijen juridische conflictbemiddeling mediation in. De mediator is geregistreerd in het NMI-register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden verdeeld.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

praktijk kindercoach millingen